Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100508 (14.12.2009 г.) , 100101415 (14.12.2009 г.) , 810100511 (26.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ул. П. Каравелов
Телефон:044624222
Мобилен:0888760559
Специалност:Електроника и автоматика
Стаж:НИ-2007, МС-1999, ЗЗТН-2017
Образование:висше (ВМЕИ - София)