Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100507 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. П. Каравелов
Телефон:044500401
Мобилен:0889919030
Специалност:Електроника и автоматика
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ТУ - София)