Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100101414 (14.12.2009 г.), 810100018 (09.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. Щросмайер
Телефон:044624222
Мобилен:0887952250
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2005
Образование:висше (ВИСИ - София)