Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101412 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Стара планина
Телефон:038662491, 038662492
Мобилен:0888590903, 0887331522
Факс:038664366
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)