Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100506 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река, ул. Тодорини кукли
Телефон:029455767
Мобилен:0889203953
Специалност:Социално и застрахователно дело
Стаж:МС-2005
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)