Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100505 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:028281129
Мобилен:0899685441
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)