Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101407 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Дружба
Телефон:064690063
Мобилен:0885694202
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)