Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101404 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Мобилен:0878569055, 0878885220
Специалност:Начална училищна педагогика
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ШУ Еп. К. Преславски - Шумен)