Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101399 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Стефан Караджа
Телефон:036162507
Мобилен:0886024882
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)