Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100458 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1618, ж.к. Славия
Телефон:024215888, 028564661
Мобилен:0888434394
Факс:024215898
Специалност:Промишлена топлотехника
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)