Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101396 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052758674
Мобилен:0887115476, 0894631421
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(ВИСИ - София)