Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101395 (14.12.2009 г.) , 300100841 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, ж.к. Манастирски ливади
Мобилен:0887201028
Специалност:Машиностроителни технологии и производствена техника
Стаж:НИ-2007, МС-2015
Образование:висше (ТУ - София)