Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100504 (14.12.2009 г.), 100101394 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1404, кв. Манастирски ливади-изток
Телефон:076605268, 0769356602
Мобилен:0878250945
Специалност:Машиностроителни технологии и производствена техника
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ТУ - София)