Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101386 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Генерал Паренсов
Телефон:029861313
Мобилен:0894717708
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (ВИАС - София)