Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101385 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1220, ж.к. Триъгълника, ул. Виолетка
Мобилен:0887333133
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (ВИАС - София)