Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101384 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кюстендил 2500, ул. Стефан Караджа 7
Телефон:078550880
Мобилен:0885426256
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВИАС - София)