Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100453 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Отец Паисий
Мобилен:0899817030, 0893590474
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:ТП-1994
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)