Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101101376 (07.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, бул. Македония
Телефон:02962 61 16
Мобилен:0888087146
Факс:029626126
Специалност:Реклама
Стаж:НИ-2008
Образование:висше (НБУ - София)