Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100501 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8801, бул. Христо Ботев
Телефон:044623965
Мобилен:0878507505
Специалност:Механично уредостроене
Стаж:МС-1996
Образование:висше (ТУ - Габрово)