Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101368 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:028817092
Мобилен:0887791308
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС - София)