Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101363 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 2
Телефон:029575519, 029815365
Мобилен:0887477377, 0897987324
Факс:029895561
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИАС - София)