Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101353 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Жан Жорес
Мобилен:0888204389
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)