Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101350 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница, ул. Пловдивско поле
Телефон:029740984
Мобилен:0884967360
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИСИ - София)