Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101346 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Капитан Райчо
Телефон:032905854
Мобилен:0894500478
Специалност:Икономика и управление на селското стопанство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс- София)