Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101343 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Девин 4800, ул. Цветан Зангов
Телефон:030413708
Мобилен:0889486142
Специалност:Строителство и архитектура
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Смолян)