Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100492 (14.12.2009 г.), 100101342 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Перник 2300, ул. Вардар
Телефон:076688013
Мобилен:0888748133, 0897490979
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2001 МС-2001
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)