Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101336 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Поморие 8200, ул. Професор Стоянов
Телефон:059625353
Мобилен:0888261065
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1996
Образование:висше (ВИСИ - София)