Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101335 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Габрово 5306, ул. Ангел Кънчев
Телефон:066875879
Мобилен:0887237250
Факс:066806128
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИАС - София)