Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100445 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Христо Белчев
Телефон:029872693
Мобилен:0888262214
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-2008
Образование:висше (ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)