Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100078 (14.12.2009 г.), 300100489 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, бул. Патриарх Евтимий
Телефон:029879191
Мобилен:0887225397
Специалност:Автоматика и системотехника
Стаж:МС-1999 ПИИС-2002
Образование:висше(ТУ - София)