Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101325 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Калиакра
Мобилен:0888330272, 0897970182
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИСИ - София)