Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101316 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, бул. Цариградско шосе
Телефон:029740767
Мобилен:0878244833
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИСИ - София)