Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101315 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Граф Игнатиев
Мобилен:0888544547, 0894787186
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)