Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101310 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Добруджански край
Телефон:024881590
Мобилен:0887236851
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИСИ - София)