Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101304 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, ж.к. Илинден
Телефон:029204219
Мобилен:0887663666
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)