Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101303 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна 1
Телефон:029884638
Мобилен:0885744849
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)