Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101302 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9003, кв. Аспарухово, ул. Света гора
Телефон:052372722
Мобилен:0899842862, 0878842863
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВВТУ Тодор Каблешков - София)