Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101301 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Васил Левски, ул. Мир
Мобилен:0882882582, 0899825968
Специалност:Икономика на строителството
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)