Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100101300 (14.12.2009 г.), 300100484 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, бул. България
Телефон:036125584
Мобилен:0889440590
Факс:036167255
Специалност:Механизация и електрификация на мините
Стаж:НИ-2005 МС-2005
Образование:висше(ВМГИ - София)