Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101298 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. 11-ти август
Телефон:024912422
Мобилен:0886858004
Факс:029310109
Специалност:Биология
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)