Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100439 (14.12.2009 г.), 100101292 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1113, ж.к. Изток, ул. А. П. Чехов
Телефон:028738755
Мобилен:0882414057
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-1999 ТП-1993
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)