Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101286 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ямбол 8600, ул. Константин Иречек
Телефон:046628931
Мобилен:0888061349
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИСИ - София)