Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101284 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Телефон:028879589
Мобилен:0888700456
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)