Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100480 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Чумерна
Телефон:029839690
Мобилен:0889231258, 0887721377
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)