Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100479 (14.12.2009 г.), 500100434 (14.12.2009 г.), 100101280 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1407, ж.к. Лозенец, ул. Люботрън
Телефон:028681543
Мобилен:0888872190
Факс:028681543
Специалност:Технология на материалите и материалознание
Стаж:НИ-2006 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше (ТУ - Габрово)