Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100477 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4004, ж.к. Христо Ботев-север, ул. 3-ти март № 30
Телефон:032679861, 032679863
Мобилен:0899927781, 0878679863
Специалност:Техническа експлоатация на авиационно радио-електронно ободудване
Стаж:МС-1999
Образование:висше(КИИГА - Киев)