Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101277 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Менча Кърничева
Телефон:073834962
Мобилен:0887198395
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(УАСГ - София)