Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 500100432 (14.12.2009 г.) , 600100045 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1309, ж.к. Света Троица
Телефон:029399321, 029582965
Мобилен:0888419051
Факс:029813800
Специалност:Икономика и организация на селското стопанство
Стаж:ТП-1999 ФА-1996
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)