Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100431 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Солунска
Телефон:029899490
Мобилен:0885107857
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:ТП-1998
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)