Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100101275 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)